Red Tiger

Pirates Plenty Battle for Gold

pirates-plenty-battle-for-gold

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H44.47%
Tuần72.3%
tháng71.57%

Hãy yên nghỉ

94.66%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

37.03%

Pirates Plenty Battle for Gold