Red Tiger

  Pirates Plenty Battle for Gold

  pirates-plenty-battle-for-gold

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H90.29%
  Tuần84.86%
  tháng87.62%

  RTP

  94.66%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  37.03%

  logo

  Pirates Plenty Battle for Gold