Red Tiger

Pirates Plenty Megaways

pirates-plenty-megaways
6 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H51.79%
Tuần77.08%
tháng48.04%

Hãy yên nghỉ

90.18%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

200704

Tỷ lệ trúng%

16.69%

Pirates Plenty Megaways