Red Tiger

Pirates Plenty Megaways

pirates-plenty-megaways

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.55%
Tuần74.71%
tháng71.84%

RTP

90.18%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

200704

Tỷ lệ trúng%

16.69%

Pirates Plenty Megaways


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép