Pragmatic Play

  Pixie Wings

  pixie-wings

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H106.92%
  Tuần105%
  tháng104.78%

  RTP

  96.51%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  5