pragmatic-gold-rush

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H34.18%
  Tuần53.28%
  tháng75.29%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  31%