Yggdrasil

Pumpkin Smash

pumpkin-smash

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30%