Yggdrasil

Pumpkin Smash

pumpkin-smash

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H53.3%
Tuần92.27%
tháng68.86%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30%