Pragmatic Play

  Queen of Atlantis

  queen-of-atlantis

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H57.36%
  Tuần82.71%
  tháng57.43%

  RTP

  96.41%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  1024