Play'n Go

Queens Day Tilt

queens-day-tilt

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H100.2%
Tuần110.21%
tháng113.6%

Hãy yên nghỉ

96.36%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

1

Tỷ lệ trúng%

32.15%

Queens Day Tilt