Play'n Go

Raging Rex

raging-rex

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H16.39%
Tuần61.89%
tháng87.85%

Hãy yên nghỉ

96.34%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

19.53%