Play'n Go

Raging Rex

raging-rex

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H125.05%
Tuần68.23%
tháng107.13%

Hãy yên nghỉ

96.34%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

19.53%