Play'n Go

Rainforest Magic

rainforest-magic

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H84.05%
Tuần58.5%
tháng60.03%

Hãy yên nghỉ

96.54%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

37.74%

Rainforest Magic