Play'n Go

Rise of Merlin

rise-of-merlin

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H68.25%
Tuần93.39%
tháng94.31%

Hãy yên nghỉ

96.58%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

28%