Betsoft

Rooks Revenge

rooks-revenge

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H128.92%
Tuần64.87%
tháng84.23%

RTP

94.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

25


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép