Betsoft

  Rooks Revenge

  rooks-revenge

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H85.1%
  Tuần64.87%
  tháng95%

  RTP

  94.53%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25