Play'n Go

  Sabaton

  sabaton

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H29.29%
  Tuần71.13%
  tháng61.2%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  29.24%