Yggdrasil

Sahara Nights

sahara-nights

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H66.39%
Tuần49.54%
tháng72.67%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

27%