Quickspin

Sakura Fortune

sakura-fortune

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.58%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

17.86%