santa

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.31%
Tuần45.01%
tháng42.58%

RTP

95.92%

Cược tối thiểu - tối đa

0.2 - 100 mBTC

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép