Play'n Go

Sea Hunter

sea-hunter

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.88%
Tuần138.05%
tháng129.76%

Hãy yên nghỉ

96.64%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

34.7%