Yggdrasil

Seasons

seasons

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H75.99%
Tuần76.69%
tháng74.3%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

31.2%