Quickspin

  Skulls UP

  skulls-up

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H83.52%
  Tuần112.96%
  tháng59.42%

  RTP

  96.26%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  1944

  Tỷ lệ trúng%

  27.03%