Wazdan

Space Gem

space-gem

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H99.29%

Hãy yên nghỉ

96.4%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

24.75%