stickem

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H63.8%
  Tuần72.87%
  tháng87.95%

  RTP

  96.08%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  1024

  Tỷ lệ trúng%

  23%