super-7s

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H82.56%
  Tuần76.51%
  tháng88.16%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  5