Pragmatic Play

  Sweet Bonanza

  sweet-bonanza

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H90.1%
  Tuần95.86%
  tháng95.86%

  RTP

  96.48%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  45%