Play'n Go

Sweet 27

sweet27

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H94.19%
Tuần90.01%
tháng99.49%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

27

Tỷ lệ trúng%

17%