Kalamba Games

Temple of Heroes

temple-of-heroes

Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

Trạng thái trò chơi

24H89.54%
Tuần95.28%
tháng95.99%

Hãy yên nghỉ

97.62%

Cược tối thiểu - tối đa

0.01 - 6 mBTC

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

48%