Yggdrasil

Temple Stacks

temple-stacks

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H47.78%
Tuần135.88%
tháng70.41%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

21%