Betsoft

  The Angler

  the-angler

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H91.52%
  Tuần111.95%
  tháng111.95%

  RTP

  97.1%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Khách hàng thân thiết

  Không bao gồm