Yggdrasil

The Dark Joker Rizes

the-dark-joker-rizes

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H115.4%
Tuần115.4%
tháng114.32%

Hãy yên nghỉ

96.3%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

13%

The Dark Joker Rizes