Pragmatic Play

  The Dog House

  the-dog-house

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H62.87%
  Tuần64.88%
  tháng87.54%

  RTP

  96.51%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  28%