Play'n Go

The Sword and The Grail

the-sword-and-the-grail

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80.66%
Tuần78.83%
tháng83.97%

Hãy yên nghỉ

96.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

35.25%

The Sword and The Grail