Play'n Go

  The Sword and The Grail

  the-sword-and-the-grail

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H24.32%
  Tuần90.72%
  tháng82.96%

  RTP

  96.53%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  35.25%

  logo

  The Sword and The Grail