Play'n Go

The Sword and The Grail

the-sword-and-the-grail

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H51.04%
Tuần73.44%
tháng71.1%

RTP

96.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

35.25%

The Sword and The Grail


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép