Red Tiger

The Wisecracker Lightning

the-wisecracker-lightning
1 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H79.36%
Tuần91.3%
tháng91.12%

Hãy yên nghỉ

95.75%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

15.2%

The Wisecracker Lightning