Red Tiger

Tiki Fruits Totem Frenzy

tiki-fruits-totem-frenzy
2 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H89.22%
Tuần129.55%
tháng101.47%

Hãy yên nghỉ

95.69%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

27%

Tiki Fruits Totem Frenzy