OneTouch

  Traveling Treasures India

  traveling-treasures-india

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H115.95%
  Tuần103.62%
  tháng122.37%

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  27

  Tỷ lệ trúng%

  19%

  logo

  Traveling Treasures India