Pragmatic Play

  Triple Dragons

  triple-dragons

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H39.26%
  Tuần31.95%
  tháng38.99%

  RTP

  96.51%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  5