Play'n Go

Troll Hunters

troll-hunters

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H118.26%
Tuần82.82%
tháng95.32%

Hãy yên nghỉ

96.69%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

40.66%