Wazdan

Valhalla

valhalla

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.33%
Tuần71.81%
tháng71.81%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

54

Tỷ lệ trúng%

8.99%