Wazdan

Valhalla

valhalla

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.55%
Tuần74.46%
tháng77.43%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

54

Tỷ lệ trúng%

8.99%