Betsoft

  Viking Age

  viking-age

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H86.94%
  Tuần95.73%
  tháng100.07%

  RTP

  94.2%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30