Betsoft

Viking Age

viking-age

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H99.45%

Hãy yên nghỉ

94.2%

Cược tối thiểu - tối đa

1 - 150 mBTC

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

6.87%