Push Gaming

  Viking Clash

  viking-clash

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H48.26%
  Tuần127.47%
  tháng122.65%

  RTP

  96.67%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  25%