Push Gaming

Viking Clash

viking-clash

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H72.12%
Tuần41.57%
tháng120.73%

Hãy yên nghỉ

96.67%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

25%