Yggdrasil

Vikings Go Berzerk

vikings-go-berzerk

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

20%

Vikings Go Berzerk