Yggdrasil

Vikings Go Berzerk

vikings-go-berzerk

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H83.81%
Tuần92.61%
tháng92.61%

RTP

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

20%

Vikings Go Berzerk


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép