Yggdrasil

Vikings Go Wild

vikings-go-wild

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H95.06%
Tuần132.07%
tháng119.57%

Hãy yên nghỉ

96.3%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

26%