Play'n Go

Wild Blood 2

wild-blood-2

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H79.69%
Tuần78.5%
tháng84.47%

Hãy yên nghỉ

96.18%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

31.15%