Play'n Go

Wild Falls

wild-falls

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H91.9%
Tuần82.1%
tháng60.43%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

45.05%