Golden Hero

Wild Fusion

wild-fusion
0 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H28.2%
Tuần45.99%
tháng55.26%

Hãy yên nghỉ

96.86%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

36.64%