Wazdan

Wild Guns

wild-guns

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.65%

Hãy yên nghỉ

96.34%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

16.08%