Play'n Go

  Wild North

  wild-north

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H44.84%
  Tuần98.53%
  tháng77.09%

  RTP

  96.55%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  15

  Tỷ lệ trúng%

  48.78%