Play'n Go

Wild North

wild-north

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H105.09%
Tuần92.75%
tháng89.8%

Hãy yên nghỉ

96.55%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

48.78%