Pragmatic Play

  Wild Pixies

  wild-pixies

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.64%
  Tuần67.38%
  tháng82.83%

  RTP

  95.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  20