Play'n Go

Wild Rails

wild-rails

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H99.51%
Tuần177.67%
tháng135.92%

Hãy yên nghỉ

96.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

34.48%