Push Gaming

Wild Swarm

wild-swarm

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H128.52%
Tuần107.65%
tháng92.43%

Hãy yên nghỉ

97.03%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

24%