Red Tiger

Wild Tundra

wild-tundra
4 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H57.74%
Tuần50.3%
tháng47.33%

Hãy yên nghỉ

95.7%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

1024

Tỷ lệ trúng%

37.31%