Yggdrasil

Wilhelm Tell

wilhelm-tell

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80.23%
Tuần78.27%
tháng70.33%

Hãy yên nghỉ

97%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

29%