Quickspin

Wins of Fortune

wins-of-fortune

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H42.42%
Tuần120.23%
tháng82.47%

Hãy yên nghỉ

96.54%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

259

Tỷ lệ trúng%

18.18%